022 617-617, 065 9 617 617 | Radno vreme od 08-19 h | sub 09-14h dcsirmium@gmail.com
Ultra zvuk

Ultra zvuk

Ultrazvuk je zvuk čija je frekvencija iznad gornje granice čujnosti za normalno ljudsko uho, a koja iznosi 20 kHz (20000 herca). Neke životinje (npr. psi, dupini, šišmiši, miševi, itd.) mogu čuti ultrazvuk jer imaju višu gornju graničnu frekvenciju od čoveka. Mlađe...
CT

CT

Kompjuterizovana tomografija (naziva se još i aksijalna tomografija) je savremena metoda ispitivanja, koja se zasniva na nekim starim metodama (upotreba X zraka, tehnika tomografskog snimanja) i novim dostignućima (upotreba računara). Film je zamenjen sistemom...
Magnetna rezonanca

Magnetna rezonanca

Magnetna rezonanca je neinvazivna i precizna dijagnostička metoda, koja daje konkretnu sliku o zdravlju pojedinih organa, organskih sistema, ali i o stanju čitavog organizma. Bezbolna je i potpuno neškodljiva za pacijente, pa se pregled može ponavljati više puta.Na...
Fizijatrija

Fizijatrija

FIZIKALNA TERAPIJA I DEGENERATIVNA OBOLJENJA KIČME (cervikalni, torakalni, lumbalni sindrom, diskopatija, diskus hernija, radikulopatija, išialgija, spondiloza, diskartroza) odlican prikaz povezanosti kicmenog stuba sa organima FIZIKALNA TERAPIJA I ZAPALJENJSKA...
Ortopedija

Ortopedija

Ortopedija je grana medicine koja proučava, sprečava i leči bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje. Danas je ortopedija prevashodno hiruška struka zbog aktivnog, operativnog pristupa u terapiji mnogih stanja,podrazumevajući brigu o deformacijama skeleta sa...
Urologija

Urologija

Urologija je specijalistička grana koja se bavi oboljenjima urinarnih organa (bubreg, ureteri, mokraćna bešika i uretra) kao i genitalnih organa muškarca (penis, testisi, epididimi, prostata). Najčešći razlozi zbog kojih se pacijenti javljaju urologu su infekcije...