022 617-617, 069 111-7617 | Radno vreme od 08-17 h | dcsirmium@gmail.com
Pregled psihologa

Pregled psihologa

Pomoć psihijatra nije namenjena samo pacijentima sa mentalnim oboljenjima ili bolestima zavisnosti, jer svako od nas u nekom teškom životnom trenutku ili kriznoj situaciji može da ima psihičke tegobe. Psiholozi, takođe, kao oblik pomoći pacijentu primenjuju...