022 617-617, 069 111-7617 | Radno vreme od 08-17 h | dcsirmium@gmail.com

Specijalistička poliklinika DC SIRMIUM osnovana je 2010.god. kao specijalistička radiološka ordinacija, koja je radila u sastavu specijalne bolnice za neurologiju DC Zemun. Od osnivanja, osluškujući potrebe korisnika, 2015 god. izrasta u specijalističku polikliniku, koja pored svoje osnovne delatnosti, radiološke dijagnostike, sada korisnicima nudi i preglede drugih specijalističkih delatnosti kao što su Neurologija, Kardiologija, Psihijatrija, Urologija, Endokrinologija.

Naša vizija je da podignemo nivo zdravstvene usluge i aktivno učestvujemo u kreiranju boljeg poslovnog ambijenta.

Prepoznavanje potreba naših korisnika, pacijent u središtu pažnje, je naša misija.

Specijalistička poliklinika je akreditovana zdravstvena ustanova od strane Agencije  za akreditaciju zrdavstvenih ustanova Srbije.