022 617-617, 065 9 617 617 | Radno vreme od 08-19 h | sub 09-14h dcsirmium@gmail.com

DIJAGNOSTIČKI CENTAR SIRMIUM

Spesijalistička radiološka ordinacija

PREGLEDI SKENEROM I MAGNETNOM REZONANCOM

SPECIJALISTIČKA POLIKLINIKA SIRMIUM

RADIOLOŠKI PREGLEDI

Kvalitetnom opremom

RADIOLOŠKI PREGLEDI

MAGNETNA REZONANCA

Magnetna rezonanca je neinvazivna i precizna dijagnostička metoda, koja daje konkretnu sliku o zdravlju pojedinih organa, organskih sistema, ali i o stanju čitavog organizma. Bezbolna je i potpuno neškodljiva za pacijente

CT SKENER

Kompjuterizovana tomografija je savremena metoda ispitivanja, koja se zasniva na nekim starim metodama i novim dostignućima. Skener je rendgenološki aparat u obliku velike kutije sa kružnim otvorom

ULTRA ZVUK

Visoke zvučne frekvencije sastavni su dio spektra frekvencija koje proizvodi neki izvor zvuka, a spektar zvučnih frekvencija čini boju zvuka.

Zakazivanje pregleda:

svakog radnog dana od 08-19 h. Postoji mogućnost zakazivanja u željenom terminu u zavisnosti od dostupnosti izabranog lekara. Mogućnost zakazivanja pregleda i vikendom na dežurni telefon 065 961 7617.

Kardiologija

Internistički pregled, EKG, EHO srca
Dr. Mirko Ivić

 

ENDOKRINOLOGIJA

Endokrinološki pregled
Dr. Jelica Malenković

UROLOGIJA

Urološki pregled
Dr. Svetko Reljić

ORTOPEDIJA

Pregled ortopeda
Dr.Duško Adamović

FIZIJATRIJA

Pregled fizijatra
Dr. Ljubiša Milanković/Vera Tešić

 

PSIHIJATRIJA

Psihijatriski pregled
Dr. Sanja Selaković/Stanimir Čekerinac

NEUROLOGIJA EMNG

Neurološki pregled , EMNG
Dr. Nevenka Žambok

NEUROLOGIJA TCD

Neurološki pregled , TCD
Dr. Stevan Orelj

PSHILOGIJA

Pregled  Psihologa
Dr. Mirjana Brašanac

PEDIJATRIJA

Pregled  Pedijatra
Dr. Jovan Nikolić

ULTRAZVUK

Ultrazvučni pregled
Dr. Sanja Dragaš

ULTRAZVUK

Ultrazvuk krvnih sudova vrata
Dr. Milica Todić

ORL

ORL pregled
Dr. Danica Ranitović

Nalazimo se u Sremskoj Mitrovici u ulici Stari Šor br 68

Raspolažemo najkvalitetnijom dijagnostičkom opremom, sačuvajte svoje vreme i novac odlaskom u druge gradove.

DC SIRMIUM

DIJAGNOSTIČKI CENTAR – SIRMIUM

Adresa: Stari Šor 68
Sremska Mitrovica, Srbija

Telefoni: 022 617-617
022 623-924,
Mobilni : 069 111 7617
Dežurni: 065 961-7617

Email: dcsirmium@gmail.com