RADIOLOŠKI PREGLEDI

MAGNETNA REZONANCA

Magnetna rezonanca je neinvazivna i precizna dijagnostička metoda, koja daje konkretnu sliku o zdravlju pojedinih organa, organskih sistema, ali i o stanju čitavog organizma. Bezbolna je i potpuno neškodljiva za pacijente

CT skener

Kompjuterizovana tomografija je savremena metoda ispitivanja, koja se zasniva na nekim starim metodama i novim dostignućima. Skener je rendgenološki aparat u obliku velike kutije sa kružnim otvorom

KARDIOLOGIJA

Internistički pregled, EKG, EHO srca
Dr. Mirko Ivić

ENDOKRINOLOGIJA

Endokrinološki pregled
Dr. Jelica Malenković

PSIHIJATRIJA

Psihijatrijski pregled
Dr. Sanja Selaković/Stanimir Čekerinac

NEUROLOGIJA EMNG

Neurološki pregled , EMNG
Dr. Nevenka Žambok

ORL

ORL pregled
Dr. Danica Ranitović

DIJAGNOSTIČKI CENTAR – SIRMIUM

Adresa: Stari Šor 68
Sremska Mitrovica, Srbija

Telefoni: 022 617-617
Mobilni : 069 111 7617

Email: dcsirmium@gmail.com