022 617-617, 065 9 617 617 | Radno vreme od 08-19 h | sub 09-14h dcsirmium@gmail.com
Infektologija

Infektologija

Infektologija je jedna od najkompleksnijih i najdinamičnijih grana medicine koja se bavi infekcijom i infektivnim (zaraznim) bolestima, kao raširenim infektivnim procesom. Savremeni infektolog danas učestvuje u lečenju bolesti bubrega,zapaljenja uva, infekciji oka,...
Pedijatrija

Pedijatrija

Pedijatrija je grana medicine koja se bavi lečenjem dece od rođenja pa do kraja adolescencije. To je medicina razvojnog doba. U našoj poliklinici DC SIRMIUM multidisciplinarni pristup u  dijagnostici i lečenju dece podrazumeva saradnju sa kolegama drugih...
ORL

ORL

ORL je je grana medicinekoja se bavi bolestina uva, nosa i grla. Najčešće bolesti uha, grla i nosa u našoj populaciji su : zapaljenske bolesti, koje mogu biti infektivne ili alergijske, začepljenje ušnog kanala(cerumen), zujanje u ušima(tinitus), nagluvost(surditas),...
Ultra zvuk

Ultra zvuk

Ultrazvuk je zvuk čija je frekvencija iznad gornje granice čujnosti za normalno ljudsko uho, a koja iznosi 20 kHz (20000 herca). Neke životinje (npr. psi, dupini, šišmiši, miševi, itd.) mogu čuti ultrazvuk jer imaju višu gornju graničnu frekvenciju od čoveka. Mlađe...
CT

CT

Kompjuterizovana tomografija (naziva se još i aksijalna tomografija) je savremena metoda ispitivanja, koja se zasniva na nekim starim metodama (upotreba X zraka, tehnika tomografskog snimanja) i novim dostignućima (upotreba računara). Film je zamenjen sistemom...
Magnetna rezonanca

Magnetna rezonanca

Magnetna rezonanca je neinvazivna i precizna dijagnostička metoda, koja daje konkretnu sliku o zdravlju pojedinih organa, organskih sistema, ali i o stanju čitavog organizma. Bezbolna je i potpuno neškodljiva za pacijente, pa se pregled može ponavljati više puta.Na...