Pregledi i usluge

Infektologijaby aleksandar | May 24, 2019 | Infektologija, Pregledi i uslugeInfektologija je jedna od najkompleksnijih i najdinamičnijih grana medicine koja se bavi infekcijom i infektivnim (zaraznim) bolestima, kao raširenim infektivnim procesom. Savremeni infektolog danas učestvuje u lečenju bolesti bubrega,zapaljenja uva, infekciji oka,…Pedijatrijaby aleksandar | May 24, 2019 | Pedijatrija, Pregledi i uslugePedijatrija je grana medicine koja se […]