022 617-617, 065 9 617 617 | Radno vreme od 08-19 h | sub 09-14h dcsirmium@gmail.com
Infektologija

Infektologija

Infektologija je jedna od najkompleksnijih i najdinamičnijih grana medicine koja se bavi infekcijom i infektivnim (zaraznim) bolestima, kao raširenim infektivnim procesom. Savremeni infektolog danas učestvuje u lečenju bolesti bubrega,zapaljenja uva, infekciji oka,...