Naziv uslugeCena
MR STANDARD AKCIJA11450
MR SA KONTRASTOM14450
MR GLAVE + ANGIOGRAFIJA16450
MR GLAVE + ANGIOGRAFIJA SA KONTRASTOM19450
CT STANDARD6700
CT STANDARD II REGIJA6200
CT STANDARD III REGIJA5700
CT STANDARD SA KONTRASTOM8200
EMNG GORNJIH EKSTREMITETA4500
EMNG DONJIH EKSTREM.4500
EMNG GOR. I DONJ. EKSTREM.6500
PREGLED PSIHIJATRA3000
PREGLED NEUROLOGA3000
PREGLED FIZIJATRA3000
PREGLED ENDOKRINOLOGA3000
PREGLED KARDIOLOGA3000
KONTROLNI PREGLED KARDIOLOGA2500
PREGLED ORTOPEDA3000
PREGLED ORL3000