022 617-617, 065 9 617 617 | Radno vreme od 08-19 h | sub 09-14h dcsirmium@gmail.com

R BRNAZIV USLUGECena
1MR STANDARD11450
2MR SA KONTRASTOM13450
3MR GLAVE + ANGIOGRAFIJA16450
4MR GLAVE + ANGIOGRAFIJA SA KONTRASTOM19450
5CT STANDARD5950
6CT STANDARD SA KONTRASTOM7450
7EMNG GORNJIH EKSTREMITETA4500
8EMNG DONJIH EKSTREMITETA4500
9EMNG GOR. I DONJ. EKSTREM. 6500
10PREGLED PSIHIJATRA2500
11PREGLED NEUROLOGA2500
12PREGLED FIZIJATRA2500
13PREGLED UROLOGA2500
14PREGLED ENDOKRINOLOGA2500
15PREGLED PULMOLOGA2000
16PREGLED KARDIOLOGA2500
17KONTROLNI PREGLED KARDIOLOGA2000
18TCD2000
19EHO ABDOMENA2000
20EHO AKSILE2000
21EHO DOJKE2000
22EHO PREPONE2000
23EHO TESTISA2000
24CD K.S. VRATA2500
25EHO VRATA2000
26EHO MEKIH TKIVA VRATA2500
27EHO SRCA3000
28CD KS EKSTREMITETA3000
29EHO ZGLOBA2500
30EHO MEKIH TKIVA EKSTREMITETA2000
31PREGLED ORL I ISPIRANJE UVA3500

* SVAKI SLEDEĆI MR PREGLED U ISTOM DANU JE JEFTINIJI ZA 1 000 DINARA
(VAŽI I KADA JE PRVI PREGLED CT)
** SVAKI SLEDEĆI CT PREGLED U ISTOM DANU JE JEFTINIJI ZA 500 DINARA
(VAŽI I KADA JE PRVI PREGLED MR)
*** PREGLEDI MOGU SE PLATITI ČEKOVIMA NA TRI MESEČNE RATE UKOLIKO
JE UKUPAN IZNOS ZA PLAĆANJE VEĆI OD 3 000 DINARA.

Partnerska saradnja Biohemijska laboratorija Zdravlje

DIJAGNOSTIČKI CENTAR – SIRMIUM

Adresa: Stari Šor 68
Sremska Mitrovica, Srbija

Telefoni: 022 617 617
Fax: 022 623 924
Mobilni : 069 111 7617
Dežurni : 065 9 617 617

Radno vreme: 08-19 h

Email: dcsirmium@gmail.com