022 617-617, 065 9 617 617 | Radno vreme od 08-19 h | sub 09-14h dcsirmium@gmail.com
Infektologija je jedna od najkompleksnijih i najdinamičnijih grana medicine koja se bavi infekcijom i infektivnim (zaraznim) bolestima, kao raširenim infektivnim procesom.
Savremeni infektolog danas učestvuje u lečenju bolesti bubrega,zapaljenja uva, infekciji oka, itd. sarađujući pre svega sa specijalistima odgovarajućih specijalnosti.

 

 

Infektološki pregled 

Dr Zoltan Pečkjai- Kovač

Specijalista infektologije

Zakazivanje pregleda: svakog radnog dana od 08-19 h. Postoji mogućnost zakazivanja u željenom terminu u zavisnosti od dostupnosti izabranog lekara. Mogućnost zakazivanja pregleda i vikendom na dežurni telefon 065 961 7617.