022 617-617, 065 9 617 617 | Radno vreme od 08-19 h | sub 09-14h dcsirmium@gmail.com

Šta je MR pregled?

MR- magnetna rezonanca(MRI-MagneticResonance Imaging) je dijagnostička tehnika snimanja koja se zasniva na principima magnetne rezonance. Može se koristiti za pregled gotovo svakog dela tela, a najčešće za pregled mozga,zglobova,kičme, abdomena i karlice. Dijagnostička primema MRI je veoma široka, a s obzirom da nema štetnog jonizujućeg zračenja, metoda je izbora u dijagnostici pedijatrijskih, ginekoloških pacijenata, kao i pregleda trudnica.

Šta je KT pregled?

Kt ili CT kompjuterizovana tomografija (computed tomography) je dijagnostička metoda koja na složen način koristi X-zrake i posebne detektore zračenja. Snimci nastaju slojevitim snimanjem, kojim se dobija detaljan prikaz unutrašnjih organa, kao i kao i kvalitetan prikaz krvnih sudova upotrebom kontrasta.

Šta je pregled ultrazvukom?

Ultrazvučno snimanje koristi zvučne talase visoke frekvencije za dobijanje informacija o krvnim sudovima, koštano-mišićnim, grudnim, abdominalnim i karličnim strukturama

Šta je EMNG pregled?

Elektromioneurografija (EMNG) je metoda ispitivanja funkcije mišića i perifernih nerava u cilju otkrivanja oštećenja tih struktura.

Koliko unapred je neophodno zakazati pregled?

U najvećem broju slučajeva pregledi se zakazuju u željenom terminu. Dinamiku zakazivanja uslovljava već postojeća popunjenost termina, kao i dostupnost određenih lekara. Uglavnom se pregledi zakazuju danas za sutra.

Da li su štetni pregledi na MRI aparatu?

MRI je metoda bez jonizujućeg zračenja, bezbolna i neškodljiva, mada ponekad i blago neugodna. Mnogim ljudima može da smeta pulsirajući zvuk, koji jeste neprijatan, ali podnošljiv. Problem može da predstavlja i dužina pregleda koja je najčešće oko 30min. tokom kojih pacijent mora da leži nepomično.

Ko sve može obaviti pregled na MRI aparatu?

Na MRI aparatu mogu se pregledati pacijenti svih starosnih dobi.    Na MRI aparatu ne mogu se pregledati pacijenti sa pejsmejkerom, metalnim stranim telima u organizmu, zatim pacijenti sa operisanim moždanim aneurizmama, starom metodom, pomoću metalnih štipaljki(klipseva). Pacijenti sa veštačkim zaliscima srca i veštačkim pumpama-insulinskim ili onim za kontrolu bolova.

Da li su štetni pregledi na KT aparatu?

KT aparat u svom radu koristi X zrake koji mogu izazvati oštećenje materije kroz koju prolaze. Doza zračenja kod KT pregleda je ne škodljiva, a čestim ponavljanjem pregleda mogu se izazvati oštećenja. Trudnicama je zabranjeno izlaganje X zracima, zbog mogućeg oštećenja fetusa, a takođe treba biti oprezan i prilikom snimanja dece.

Da li je neophodna priprema za preglede na MRI ili KT aparatu?

U zavisnosti od samog pregleda postoji i različita vrsta pripreme. Sve informacije o pripremi za pregled pacijentima se saopštavaju prilikom zakazivanja pregleda.

Kojim danima je moguće zakazati i obaviti pregled?

Pregledi se obavljaju svakim radnim danam, a zakazivanje pregleda se može obaviti i vikendom pozivom na broj dežurnog telefona   065/9-617-617.

Partnerska saradnja Biohemijska laboratorija Zdravlje

DIJAGNOSTIČKI CENTAR – SIRMIUM

Adresa: Stari Šor 68
Sremska Mitrovica, Srbija

Telefoni: 022 617 617
Fax: 022 623 924
Mobilni : 069 111 7617
Dežurni : 065 9 617 617

Radno vreme: 08-19 h

Email: dcsirmium@gmail.com