Specijalistička poliklinika DC SIRMIUM osnovana je 2010.god. kao specijalistička radiološka ordinacija, koja je radila u sastavu specijalne bolnice za neurologiju DC Zemun. Od osnivanja, osluškujući potrebe korisnika, 2015 god. izrasta u specijalističku polikliniku, koja pored svoje osnovne delatnosti, radiološke dijagnostike, sada korisnicima nudi i preglede drugih specijalističkih delatnosti kao što su NeurologijaKardiologijaPsihijatrijaUrologijaEndokrinologija.

Naša vizija je da podignemo nivo zdravstvene usluge i aktivno učestvujemo u kreiranju boljeg poslovnog ambijenta.

Prepoznavanje potreba naših korisnika, pacijent u središtu pažnje, je naša misija.

Specijalistička poliklinika je akreditovana zdravstvena ustanova od strane Agencije  za akreditaciju zrdavstvenih ustanova Srbije.

GALERIJA