Pregled psihijatra i psihološko testiranje

Psihijatrija, Pregledi i uslugePomoć psihijatra nije namenjena samo pacijentima sa mentalnim oboljenjima ili bolestima zavisnosti, jer svako od nas u nekom teškom životnom trenutku ili kriznoj situaciji može da ima psihičke tegobe. Psiholozi, takođe, kao oblik pomoći pacijentu primenjuju psihoterapiju, ali treba znati da samo psihijatri imaju ovlašćenje da prepisuju i lekove. Logopedi se, pak, bave patologijom govornog jezika, terapijom i korigovanjem govornih smetnji. Specijalisti sve tri navedene oblasti u DC SIRMIUM su Vam dostupni 24 sata dnevno.

Psihijatrijski pregled
Dr. Sanja Selaković
Spec. psihijatrije

Dr. Stanimir Čekerinac
Spec. psihijatrije

Psihijatrijski pregled
Dr. Mirjana Brašanac
Spec. klinicke psihologije

Zakazivanje pregleda: svakog radnog dana od 08-19 h. Postoji mogućnost zakazivanja u željenom terminu u zavisnosti od dostupnosti izabranog lekara. Mogućnost zakazivanja pregleda i vikendom na dežurni telefon 069/111-7617.