Pregledi i usluge

Infektologija

by aleksandar | May 24, 2019 | Infektologija, Pregledi i usluge

Infektologija je jedna od najkompleksnijih i najdinamičnijih grana medicine koja se bavi infekcijom i infektivnim (zaraznim) bolestima, kao raširenim infektivnim procesom. Savremeni infektolog danas učestvuje u lečenju bolesti bubrega,zapaljenja uva, infekciji oka,…

Pedijatrija

by aleksandar | May 24, 2019 | Pedijatrija, Pregledi i usluge

Pedijatrija je grana medicine koja se bavi lečenjem dece od rođenja pa do kraja adolescencije. To je medicina razvojnog doba. U našoj poliklinici DC SIRMIUM multidisciplinarni pristup u  dijagnostici i lečenju dece podrazumeva saradnju sa kolegama drugih…

ORL

by aleksandar | May 24, 2019 | ORL, Pregledi i usluge

ORL je je grana medicinekoja se bavi bolestina uva, nosa i grla. Najčešće bolesti uha, grla i nosa u našoj populaciji su : zapaljenske bolesti, koje mogu biti infektivne ili alergijske, začepljenje ušnog kanala(cerumen), zujanje u ušima(tinitus), nagluvost(surditas),…

Ultra zvuk

by aleksandar | May 24, 2019 | Ultra zvuk, Pregledi i usluge

Ultrazvuk je zvuk čija je frekvencija iznad gornje granice čujnosti za normalno ljudsko uho, a koja iznosi 20 kHz (20000 herca). Neke životinje (npr. psi, dupini, šišmiši, miševi, itd.) mogu čuti ultrazvuk jer imaju višu gornju graničnu frekvenciju od čoveka. Mlađe…

CT

by aleksandar | May 24, 2019 | CT, Pregledi i usluge

Kompjuterizovana tomografija (naziva se još i aksijalna tomografija) je savremena metoda ispitivanja, koja se zasniva na nekim starim metodama (upotreba X zraka, tehnika tomografskog snimanja) i novim dostignućima (upotreba računara). Film je zamenjen sistemom…

Magnetna rezonanca

by aleksandar | May 24, 2019 | Magnetna rezonanca, Pregledi i usluge

Magnetna rezonanca je neinvazivna i precizna dijagnostička metoda, koja daje konkretnu sliku o zdravlju pojedinih organa, organskih sistema, ali i o stanju čitavog organizma. Bezbolna je i potpuno neškodljiva za pacijente, pa se pregled može ponavljati više puta.Na…

Fizijatrija

by aleksandar | May 24, 2019 | Fizijatrija, Pregledi i usluge

Magnetna rezonanca je neinvazivna i precizna dijagnostička metoda, koja daje konkretnu sliku o zdravlju pojedinih organa, organskih sistema, ali i o stanju čitavog organizma. Bezbolna je i potpuno neškodljiva za pacijente, pa se pregled može ponavljati više puta.Na…

 

Ortopedija

by aleksandar | May 24, 2019 | Ortopedija, Pregledi i usluge

Ortopedija je grana medicine koja proučava, sprečava i leči bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje. Danas je ortopedija prevashodno hiruška struka zbog aktivnog, operativnog pristupa u terapiji mnogih stanja,podrazumevajući brigu o deformacijama skeleta sa…

 

Urologija

by aleksandar | May 24, 2019 | Urologija, Pregledi i usluge

Urologija je specijalistička grana koja se bavi oboljenjima urinarnih organa (bubreg, ureteri, mokraćna bešika i uretra) kao i genitalnih organa muškarca (penis, testisi, epididimi, prostata). Najčešći razlozi zbog kojih se pacijenti javljaju urologu su infekcije…

 

Psihijatrija

by aleksandar | May 24, 2019 | Psihijatrija, Pregledi i usluge

Pomoć psihijatra nije namenjena samo pacijentima sa mentalnim oboljenjima ili bolestima zavisnosti, jer svako od nas u nekom teškom životnom trenutku ili kriznoj situaciji može da ima psihičke tegobe. Psiholozi, takođe, kao oblik pomoći pacijentu primenjuju…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *