Pregled psihijatra i psihološko testiranje

by aleksandar | May 24, 2019 | Psihijatrija, Pregledi i usluge

Pomoć psihijatra nije namenjena samo pacijentima sa mentalnim oboljenjima ili bolestima zavisnosti, jer svako od nas u nekom teškom životnom trenutku ili kriznoj situaciji može da ima psihičke tegobe. Psiholozi, takođe, kao oblik pomoći pacijentu primenjuju…